Xem tất cả »
Tiêu 93 vk+8,149tr yên
Cấp độ: 93
Sever: Sv2+3
Class: Tiêu
TTGT: Không
150,000đ
Tiêu 93 Vk+8,141tr yên
Cấp độ: 93
Sever: Sv2+3
Class: Tiêu
TTGT: Không
150,000đ
Cung 91 vk+8, 147tr yên
Cấp độ: 91
Sever: Sv2+3
Class: Cung
TTGT: Không
150,000đ
Cung 91 full+8
Cấp độ: 91
Sever: Sv2+3
Class: Cung
TTGT: Không
150,000đ
Quạt 90 full 8
Cấp độ: 90
Sever: Sv2+3
Class: Quạt
TTGT: Không
150,000đ
Tiêu 91 full 8
Cấp độ: 91
Sever: Sv2+3
Class: Tiêu
TTGT: Không
150,000đ
Tiêu 92 full 8
Cấp độ: 92
Sever: Sv2+3
Class: Tiêu
TTGT: Không
150,000đ
Tiêu 92 vk 10 full 8
Cấp độ: 92
Sever: Sv2+3
Class: Tiêu
TTGT: Không
150,000đ
Tiêu 93 full 8
Cấp độ: 93
Sever: Sv2+3
Class: Tiêu
TTGT: Không
150,000đ
Tiêu 106 vk+14 tl6, full+14, 2m15,...
Cấp độ: 106
Sever: Sv4
Class: Tiêu
TTGT: Không
800,000đ
Tiêu 84 vk+14, 2m15, 2m14, 3m12, yo...
Cấp độ: 84
Sever: Sv4
Class: Tiêu
TTGT: Không
750,000đ
Kunai 50 vk+12 tl6,, full +12, găng...
Cấp độ: 50
Sever: Sv6
Class: Kunai
TTGT: Không
750,000đ
Cung 50 vk4x mcs +12 tinh luyện 8 đ...
Cấp độ: 50
Sever: Sv4
Class: Cung
TTGT: Không
850,000đ
Kiem
Cấp độ:
Sever: Sv5
Class: Kiếm
TTGT: Không
750,000đ
Kiem
Cấp độ:
Sever: Sv5
Class: Kiếm
TTGT: Không
500,000đ

Ngoài  Chức năng mua bán nick game, Shop còn có các dịch vụ khác như mua bán xu tự động ninja school, bán nick game teamobi,úp level, treo thuê, hút yên - úp yên, làm nhiệm vụ chính tuyến tại mục https://nick.vn/dich-vu/ninja-school (click)

 

Mình có tạo group về game Ninja School Online hơn 40.000 thành viên anh em tham gia giao lưu

Group : Ninja School Online

Link: https://www.facebook.com/groups/Ninjaschoolonline.vn/

Nhân vật bán xu trong game ( nhận thẻ điện thoại)

Hướng Dẫn Mua Xu Tự Động 

Danh sách nhân vật bán xu tự động